Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna Payment with Paypal Payment with Swish
Fri frakt vid 2000:- / Snabb leverans

Strömförsörjning av Åtel

Att tänka på i sammanfattning.

Batteri

Om batteriet blir fullständigt urladdat

 • Kan det frysa sönder.
 • Sulfateras elektroderna och batteriet tappar i kapacitet.
 • Kan i värsta fall vara omöjligt att ladda upp igen.

 Batteriet mår bäst av att alltid vara så fulladdat som möjligt.

Solcellspanel

 • Välj högklassig panel som är glastäckt och försedd med aluminiumram.
 • För max elproduktion under vintern skall panelen placeras riktad mot söder och i
 • 30 graders vinkel.
 • För max elproduktion skall panelen vara fri från skugga hela dagen.
 • Panelen produceras el även om solen inte skiner men med lägre effekt.

Laddregulator

 •  Reglerar laddningen på ett för batteriet optimalt sätt.
 •  Drar ner strömmen från panelen när batteriet är fulladdat.
 •  Skyddar batteriet genom att stänga av strömutgången innan batteriet blir skadligt urladdat.

Två typer av laddregulator finns

 • PWM laddare som hanterar den ström som panelen ger.
 • MPPT laddare som ger 20 – 30 % mer ström från panelen. T.ex. 17 V och 0,5 A från panelen omvandlas till 13 V och 0,7 A till batteriet.

Kabeldragning inom åteln.

Om det är långt mellan batteri och belysning respektive solcellspanel behöver man räkna på vilka spänningsfall som man får så att man inte tappar effekt.

Batteri

Vanligen använder  man ett startbatteri eller ett fritidsbatteri. Skillnaden mellan  batterityperna är att startbatteriet är konstruerat för höga tillfälliga  strömuttag medan fritidsbatteriet är optimerat för låga strömuttag  under längre tid. Ett fritidsbatteri tål urladdning till lägre nivå än  ett startbatteri men båda batterityperna skall helst inte urladdas mer  än max 50 % vilket innebär att tillgänglig energimängd i ett 70 Ah  batteri då bara är 35 Ah.
I  praktiken är det en balansgång mellan att få lång livslängd på  batteriet och att utnyttja så stor del som möjligt av batteriets  energiinnehåll. I tabellen till höger visas batterispänning då batteriet  är i vila.
Det som är alldeles katastrofalt för batteriets livslängd  är när det töms fullständigt vilket i värsta fall kan innebära att det  inte går att ladda igen. Dessutom kommer ett helt urladdat batteri att  frysa sönder om det är tillräckligt kallt. Se tabellen till nedan som  visar när batteriet kan frysa sönder.
En solcell som  varje dag laddar batteriet gör att batteriet  bibehåller  sina prestanda  och får lång livslängd. Om solcellen  levererar lika  mycket eller mer än  åteln förbrukar kommer batteriet  alltid att vara i  det gröna området.  Vid stor överkapacitet på  laddningen behöver man  komplettera med en  laddregulator som beskrivs  längre fram. Du slipper  då bära hem batteriet  för laddning och  batteriet håller normalt 10 år  eller mer.

Solcellspanel


Den mest  praktiska typen av panel att använda i skogen är en panel med glasfront  och en kraftig aluminiumram. På marknaden finns idag flera typer av  paneler i olika storlek men vi har för åtelanvändning valt en panel på  10 watt med måtten 25,2 x 39,7 x 2,3 cm. Alla paneler för laddning av 12  volts batteri är på 18 volt vilket innebär att max ström blir 10 watt /  18 Volt = 0,55 Ampere Laddningsnivå nominellt med solen vinkelrätt mot  panelen. Den ger upp till 4 amperetimmar en solig dag när dagen är  längre än 10 timmar. I praktiken är det inte full sol varje dag under  jaktsäsongen utan vi har mätt upp vad det blir i verkligheten i Halland  och baserat på det kan man räkna med följande resultat:
 • 10 till 20 Ah/vecka i September, Oktober, Februari och Mars
 • 5 till 10 Ah/vecka i November, December och Januari.
Det  är oerhört viktigt att solcellen blir belyst utan någon som helst  skugga från 7 på morgonen till 5 på kvällen normaltid (vintertid).  Konsolen i rostfritt stål som man kan köpa till gör det väldigt enkelt  att montera panelen mot en stolpe eller träd i riktning mot söder.  Vinkeln är 30 grader vilket ger max solenergi under den mörka perioden  samtidigt som det förhindrar snöbeläggning. Om man inte vil skruva i  trädet kan man fästa konsolen med hjälp av spännband.
Ju längre  norrut man kommer ju mindre blir elproduktionen i den mörkaste perioden  av året. Om en panel inte räcker till under den mörka perioden kan man  komplettera med ytterligare en panel parallellkopplad. Under alla  omständigheter förlänger man tiden mellan laddning av batteriet hemma.

Laddregulator

Fördelen med att  använda en laddregulator är att man undviker skadlig överladdning av  batteriet som blir i början och slutet av säsongen då det kan vara en  vecka eller två med blå himmel och korta nätter.
Laddaren laddar max  tills batterispänningen blir 14,5 volt var efter strömmen begränsas för  att skydda batteriet. Den andra stora fördelen är att man kan ansluta  alla strömförbrukarna på åteln till laddarens strömutgång som stänger av  strömmen innan batteriet förstörs av djup urladdning. Det finns två  typer av laddare som betecknas PWM respektive MPPT.
PWM laddaren  släpper igenom all ström tills batterispänningen visar att det börjar  bli fulladdat varefter laddaren styr laddningen på ett för batteriet  optimalt sätt.
MPPT laddaren utnyttjar hela effekten som panelen ger  genom att elektroniskt omvandla panelens spänning på ca: 18 volt till  batterispänningen vilket innebär att t.ex. 0,5 Ampere från panelen  omvandlas till ca: 0,7 Ampere till batteriet. Laddaren är även bättre på  att ta tillvara strömmen vid svag belysning av panelen. Normalt kan man  räkna med att MPPT laddaren ökar utbytet från panelen med runt 30 %  jämfört med laddning utan laddare eller med en PWM laddare.
Båda våra laddare är avsedda för utomhusbruk klassade IP67. Laddarna är försedda med lysdioder som indikerar laddningsstatus.

Kabeldragning inom åteln

Det är viktigt att välja rätt kabeldimension om man har långa avstånd mellan batteriet, åteln och solcellspanelen. Om åteln inte har öppet mot söder kan man behöva placera solcellen långt från åteln. Då solcellen ger 18 volthar ett spänningsfall på upp till 2 volt ingen betydelse om man kör utan laddare eller med PWM laddare. Om man vill maximera utbytet från panelen med MPPT laddare är det viktigt att hålla nere spänningsfallet. Som exempel ger en sträcka på 50 meter ett spänningsfall på 1,2 volt med 0,75 mm2 kabel vid 0,5 A från solcellen.

Rekommendationer

För att få en fungerande elförsörjning hela säsongen får man först räkna på hur stor elförbrukningen kommer att vara. En 3 watt belysning som brinner 5 timmar per natt blir 9 amperetimmar/vecka. Därtill kommer förbrukningen till kamera och spridare. Vår 10 watts panel borde klara detta i början av säsongen men under den mörkaste perioden kan man komplettera med ytterligare en panel. Strömförsörjning av åtel. Om man kompletterar med MPPT laddaren ökar utbytet från panelen med 30 % vilket gör att man klarar sig längre fram mot vintern utan att batteriet tar slut. När man kommer till den mörka tiden med kanske längre belysningstider och mindre dagsljus så skyddar laddaren batteriet genom att stänga av strömmen i tid varvid man kan ta hem batteriet för laddning innan det blir förstört eller fryser sönder. Under alla omständigheter så har man förlängt tiden mellan laddningar ordentligt. Vill man inte att batteriet tar slut kan man ju enkelt komplettera med fler solcellspaneler. Tack vare smidigt format och praktisk monteringskonsol är det enkelt att hitta lämplig plats för montering.

Lycka till med jakten.

Text och bilder är med tillstånd lånad av GLB Nordica AB