Damaskering eller mönstervällning är en avancerad smidesteknik där man sammanfogar flera lager av olika järn- och stålkvalitéer i syfte att erhålla en klinga eller ett blad som har både stålets skärpa och järnets seghet. Om det färdiga föremålet etsas framträder mönstret på ytan. Namnet kommer av staden Damaskus.
Damaskering är främst känt från vikingatida och japanska klingor. Dagens kniv- och svärdssmeder använder och utvecklar fortfarande tekniken.
Damaskering går till så att man tar två eller flera vitglödgade stålstycken, där något av dem är mjukt och segt medan ett annat är hårt och sprött, och tvinnar dem tillsammans. Därefter bearbetar man det snodda styckena med hammare så att de ingående delarna förenar sig med varandra. Under detta arbete kommer arbetsstycket att bli längre och smalare. Man värmer så stycket på nytt och viker det på mitten varefter man tvinnar det runt sig själv och bearbetar det på nytt med hammare. Proceduren kan sedan upprepas ett antal gånger. Slutligen har man ett material som är segt och hårt utan att vara mjukt eller sprött.
Om man sedan slipar, polerar och etsar ytan på det färdiga föremålet, framträder ett karaktäristiskt, oregelbundet mönster av mörkare och ljusare strimmor.

Våra Damaskusknivar är tillverkade i Pakistan och är helt handgjorda. Helt unika knivar till ett unikt pris..